Ränta-på ränta effekten

Lär dig mer om den magiska kraften som får ditt sparkapital att växa över tid, ränta-på-ränta effekten.

Vad är ränta?

Först kan man fråga sig vad ränta egentligen är. Ränta är ”kostnaden” för pengar, priset för räntan sätts egentligen i en ren utbud- och efterfråganmodell och påverkas även av risknivå och tidshorisont. När man lånar pengar betalar låntagaren ränta till långivaren, är det låg tillgång på pengar och risknivån anses hög leder det till hög ränta på samma sätt som stor tillgång till pengar leder lägre ränta.

Ränta på pengar och avkastning på investeringar är i stort sett samma sak, oavsett om det handlar om aktier, fonder, fastigheter, obligationer osv. Investeringar i tillgångar som anses ha hög risk kommer göra att tillgångspriset trycks ned. En investering med låg risk leder till högre pris då det anses som en mer säker avkastning.

Ränta-på-ränta förklarat

Ett berömt uttryck för ränta-på-ränta är ”världens åttonde underverk” som myntades av Albert Einstein, han menade att ränta-på-ränta är den största matematiska upptäckten och universums mäktigaste kraft.

Låt oss säga att du lånar ut 100 000kr under ett år och får 10% ränta vilket ger dig 10 000kr efter 12månader. Nu har du 110 000kr och fortsätter du att kommande år låna ut hela beloppet innebär det att du nästa gång får 11 000 kr och ditt totala belopp är nu 121 000kr efter 2 år. Fortsätter du år 3 har kapitalet vuxit till 133 100kr tack vare 12 100kr i ränteintäkt.

Nyckeln i ett smart och långsiktigt sparande är att återinvestera ränteintäkten när den kommer in på kontot. Köp nya aktier för utdelningen eller låna ut ränteintäkten, sätt pengarna i arbete.

Det kan tyckas obetydligt att återinvestera en ränteintäkt istället för att konsumera den. Effekten av att återinvestera räntan ska inte underskattas.

Ränta-på-ränta kan liknas vid snöbollseffekten. Först är snöbollen liten men när den sätts i rullning så växer den snabbt. Med tid och tålamod kan du få ditt investerade kapital att växa lavinartat till stora förmögenheter.

Det är lätt att felaktigt anta att en konstant ränta leder till jämn och linjär utveckling. Med ränta-på-ränta skapas en stor kraft som gör att utvecklingen sker exponentiellt.

[Bild exponentiell kurva]

Små belopp växer till stora belopp, det är hela poängen med att låta ränta-på-ränta effekten jobba för dig istället för att jaga snabba klipp och pengar. Omvänt kan ränta-på-ränta jobba mot dig, lån med höga räntor växer snabbt till stora skulder.

Formel för ränta-på-ränta

De avgörande faktorerna när man räknar ut ränta-på-ränta är startkapital, löpande inbetalningar, ränta och tid.

Hur ofta sker kapitalisering av ränta, kommer ränteintäkten in 1 gång per år eller varje månad? Ju oftare räntan kapitaliseras så innebär det att kapitalbasen som räntan beräknas på växer snabbare. Förräntningen gör att totala kapilet ökar vilket är internränta.

IRR och XIRR

Internal Rate of Return - IRR

Varje gång ny ränta kapitaliseras och adderas gör att det totala kapitalet växer. Den utökade kapitalbasen används för beräkning av nästkommande periods ränta vilket man kallar för internränta eller engelskans Internal Rate of Return med förkortningen IRR. Man kan använda sig av IRR i Excel för att beräkna årsränta eller interränta, men det är mer praktiskt att använda sig av XIRR i Excel.

Extendedd Internal Rate of Return – XIRR

I Excel kan man använda sig av funktionen XIRR för att beräkna årsavkastning på investeringar. IRR föutsätter att det är jämna perioder mellan varje insättning. Inom investeringar är det mer praktiskt att använda sig av XIRR eftersom den funktionen tar hänsyn till ojämnt fördelade insättningar och föräntningar av kapitalet. XIRR ger flexibilitet att beräkna årsränta utifrån ett oregelbundet kassaflöde. Med XIRR metoden kan du beräkna den faktiska internräntan oavsett när ränteintäkter, utdelningar eller insättningar adderas till den totala kapitalbasen.

72 regeln

Ett snabbt sätt att kunna räkna ut hur lång tid det tar för pengarna att dubbla i värde vid en given ränta i % kan man använda sig av 72-regeln. Det ska först klargöras att 72%-regeln är lämpad för beräkning av räntor mellan 2-20%.

Omvänt kan 72 regeln användas för att räkna ut räntan i % för kapitalet att dubbla sig, t ex för att dubbla kapitalet på 6 år behövs en ränta på 12%.

Kalkylator för ränta-på-ränta

Använd kalkylatorn för att räkna ut vad ränta-på-ränta effekten kan leda till. Ange startkapital, årlig eller månatlig insättning, ränta och tid.