Spara pengar till pension

För att kunna få ett bra liv som pensionär så behöver man tänka på att spara pengar till pensionen så tidigt som möjligt. Självklart är det trist att som ung behöva spara sina pengar för att kunna använda dessa först som pensionär men med rådande pensionssystem så är det en nödvändighet om man vill få en bättre ekonomi som pensionär. Om man börjar spara tidigt i 20-30 års ålder räcker det vanligtvis med att man sparar 4-5 % av sin lön, före skatt, för att man ska kunna få ut en bra pension när man blir äldre.

Det finns flera olika sparformer som man kan välja mellan då man ska spara pengar till pension. Eftersom sparandet sker över en lång tid bör man välja en sparform med låg risk så att man inte förlorar delar av sitt sparkapital.

Olika sparformer för pensionssparandet

När man ska spara pengar för sin pension så vill man förstås att pengarna som man sparar ska ge en så pass bra avkastning så att pengarna ökar i värde under tiden man sparar. För att pengarna ska öka i värde behöver man få en avkastning som täcker upp kostnader för de avgifter man betalar för sitt sparande, inflationen, skatter och statslåneräntan. I verkliga siffror behöver du få en avkastning på ditt kapital på motsvarande minst 4-5 procent årligen för att dina pengar inte ska minska i värde.

Spara pengar på ett bankkonto

Banker har olika former av sparkonton för sparanden över en lång tid. Dock så är räntan på dessa sparkonton så pass låg så att dina pengar som du sparar kommer att minska i värde istället för att öka. Om du exempelvis väljer ett sparkonto med 1 % ränta kommer dina pengar som du sparar minska med upp till 40 % av sitt värde fram till pensionen tack vare skatter och inflationen.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring kan du teckna hos de flesta försäkringsbolag. För att de pengar som du sparar ska behålla sitt värde över tiden behöver du få en årlig avkastning på minst 5 %. Detta för att du behöver betala avgifter för din kapitalförsäkring men även för att inflationen och skatter kommer att äta upp en del av din avkastning. Det finns dock vissa fördelar med att spara i en kapitalförsäkring som exempelvis att du kan få en del av kapitalet garanterat, vanligtvis 80 %, och att du kan välja förmånstagare för din kapitalförsäkring.

Spara i fonder

Hos banker och fondbolag kan du välja att spara pengar i olika pensionsfonder som är avsedda för sparande över en längre tid. Villkoren och förmånerna för de olika pensionsfonderna skiljer sig åt mellan olika fondbolag vilket gör att det alltid är bra att jämföra pensionsfonder innan du väljer att börja spara i fonder.

Ett alternativ till pensionsfonder är att öppna ett investeringskonto, ISK, hos en bank och börja investera i aktier och andra värdepapper, även köpa andelar i fonder. Här finns det möjlighet att få lite högre avkastning på dina sparade pengar än vad du kan få genom en pensionsfond.

Spara smart för ett rikare liv som pensionär

För att spara för pension samtidigt som du sparar till något du vill kunna göra något du prioriterar mer som resor och uppleva andra länder, är det viktigt att ha tydliga mål och skapa en balanserad budget. Automatisera ditt sparande genom att sätta upp automatiska överföringar till pensionskonton och andra besparingsmål. Dra nytta av skatteförmånskonton och investera förnuftigt med en diversifierad portfölj. Minska onödiga utgifter och planera dina utlandsresor smart för att maximera din budget. Utforska möjligheter att generera extra inkomst och regelbundet granska och anpassa din pensionsbesparingsplan baserat på förändringar i din ekonomiska situation. Vid pensioneringen kan du överväga att minska dina boendekostnader för att frigöra mer pengar för resor och fritidsaktiviteter. Att hitta en balans mellan att spara för pension och njuta av livet är nyckeln till att uppnå dina mål för både långsiktig trygghet och omedelbar glädje.

Ett par som njuter av att spendera sin tid som pensionärer tillsammans.