Spara i fonder

Planerar du att börja spara pengar för framtiden finns det lite olika sparformer att välja mellan. Att spara pengar på ett bankkonto är förvisso säkert men ger så lite i avkastning så att dina pengar sannolikt kommer att minska i värde över tid. Ett bättre alternativ är att spara i fonder vilket innebär att du har möjlighet att få en högre avkastning på dina pengar. Hur hög avkastning du kommer att få genom att spara i fonder beror till stor del på vilka risker du är villig att ta.

Vad innebär det att spara i fonder

Man kan välja att spara sina pengar i en vanlig fond eller i en kapitalförsäkring som hanteras av en fondförvaltare och som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det gör att man inte lägger alla ägg i samma korg utan istället sprider ut riskerna. Att fondspara innebär att du köper en andel i en fond som i sin tur äger aktier och andra värdepapper. När fonden går med vinst får du som andelsägare i fonden en avkastning som motsvarar din investering.

Ett alternativ till en vanlig fond är att du öppnar upp ett investeringssparkonto, ISK, och själv väljer att köpa aktier och andelar i olika fonder. Då är de du själv som förvaltar ditt innehav och lägger till eller avyttrar aktier. Det kräver lite kunskap om de företag som du vill köpa aktier i så att du får en bra avkastning på dina investeringar.

Så här börjar du spara i fonder

Börja med att fundera igenom hur mycket du vill spara i fonder, om du har några sparmål som du vill uppnå och över hur lång tid du vill spara. Välj därefter vilket typ av fonder som passar ditt sparande bäst utifrån dina funderingar ovan. Du kan välja att spara i fonder med hög avkastning under en kortare period. Dock innebär detta en högre risk vilket kan leda till att du riskerar att förlora en del av ditt kapital. Vill du spara under en längre tid och med en låg risk kan du välja en lågriskfond som har lite sämre avkastning men där risken att du förlorar delar av ditt kapital är liten.

Skapa ett fondkonto hos en bank eller ett fondbolag

När du har bestämt dig för vilken typ av fondsparande som passar dig bäst kan du öppna ett konto hos ett fondbolag. Här får har du sedan möjlighet att kunna välja en fond som har den riskklass och avkastning som passar ditt sparande bäst. Lämpligast är att du väljer att månadsspara i fonder vilket innebär att du sätter in en viss summa varje månad till din fond.

Denna typ av sparande är lämpligt om du planerar att spara i fonder över en längre tid. Tänk på att då du sparar i fonder så bör du löpande följa upp dina fonder så att du har möjlighet att stoppa sparandet eller byta fonder. Det är framför allt viktigt om det visar sig att ditt sparande inte gav den utdelning som du hade hoppats på.

Fondkurser som rör på sig.

Fondavgift och courtage

När du väljer att spara i fonder kommer du att få betala en fondavgift eller så kallad courtage på ditt innehav. Denna avgift ligger på knappt en procent per år och beräknas per dag, vilket innebär att du endast betalar avgift för den period som du är delägare i fonden. Dock bör ta med fondavgiften i beräkningarna då du sparar i fonder så att inte din avkastning äts upp av avgifterna för ditt fondsparande.