Spara pengar med bra elavtal och lägre elpriser

En av de största kostnaderna som man har som fastighetsägare är energikostnader för fastighetens konsumtion och uppvärmning. En normalstor villa som använder elektricitet för uppvärmning har en förbrukning på mellan 20 000 – 30 000 kWh per år. Det innebär att det finns möjlighet att kunna spara mycket pengar genom att välja rätt elavtal.

Om man bor i lägenhet finns det också en del pengar att spara genom att välja ett bra elavtal. Även om det inte går att spara lika mycket pengar som för en villa så är det ändå möjligt att spara 100-lappar varje år.

Kontrollera ditt befintliga elavtal

Börja med att kontrollera vilka villkor som gäller för ditt nuvarande elavtal. Om du inte gjorde ett aktivt val då du tecknade ditt senaste avtal så betalar du sannolikt ett så kallat anvisningspris, vilket normalt är 30 % dyrare än andra elavtal. Är så fallet så finns det goda skäl att byta elavtal för att få ned dina kostnader. Har du gjort ett aktivt val behöver du kontrollera vilka avtalstider som gäller. Om du vill säga upp ett avtal i förväg kan det innebära att du får betala straffavgifter.

Om du avvaktar tills avtalstiden på ditt nuvarande elavtal löper ut är det viktigt att du bevakar detta så att inte ditt elavtal förlängs automatiskt.

Välja rätt typ av elavtal

Det finns ett flertal olika elavtal att välja mellan och vilket elavtal som passar just dig bäst beror på dina förutsättningar. Dock är det viktigt att alltid aktivt välja ett elavtal så att du inte får ett standardavtal med ett anvisningspris, vilket alltid är dyrare än andra elavtal.

Avtal med rörligt pris

De flesta väljer idag att teckna ett elavtal med rörligt pris vilket innebär att priset följer utvecklingen på elbörsen. Det betyder att då tillgången på el är stor går priserna ned medan då tillgången är låg så ökar priset. Värt att tänka på är att tillgången på el ofta är stor under sommaren, då man förbrukar lite el, medan tillgången på el under vintern vanligtvis är låg, då man förbrukar mycket el.

Att välja rörligt pris anses vara mest lönsamt över en lång tid men det kräver att man har möjlighet att kunna betala större belopp för sin elförbrukning under de perioder då elpriset går upp. Rörligt elavtal kan tecknas med kortare bindningstider och även med en klausul där man har möjlighet att snabbt kunna binda sitt elpris.

Avtal med fast pris

Vill du veta exakt vad du betalar för din el varje månad så kan du välja ett elavtal med fast pris. Det innebär att du året om alltid betalar lika mycket per förbrukad kWh. Ett elavtal med ett fast pris är ett bra val om man vill vara säker på att man alltid har ekonomiska förutsättningar att betala för sin energiförbrukning.

Vindkraftverk på gröna fält som genererar förnybar el.

Avtal med mixat elpris

För den som vill få en viss trygghet men ändå kunna ta del av sänkta elpriser är ett elavtal med ett mixat elpris en lösning. Då kan man exempelvis bestämma att 50 % av elförbrukningen ska vara till ett fast pris och 50 % till ett rörligt pris.