Spara i aktier

Att spara i aktier är ett ypperligt sätt att låta pengarna jobba för dig istället för tvärtom. Men innan man börjar kan det var en god idé att ha en viss grundförståelse. Dels behöver man veta vad en aktie är, vad man kan handla dom och hur avkastning och risk fungerar. Tack vare digitaliseringen är detta idag förhållandevis ganska lätt att förstå och komma igång med. Och för många som börjar med det växer det från att vara ett sätt att få mer pengar till att faktiskt bli ett stort intresse.

Vad är en aktie

En aktie en andel i ett företag. Så äger man aktier i ett företag är man delägare. För att kunna köpa aktier i ett företag behöver det aktiebolag vara noterat på en börs eller handelsplattform. Anledningen att företag väljer att ge ut sina aktier publikt är för att finansiera bolaget. Detta kan ske vid bildandet av bolaget eller senare för att förstärka sitt kapital.

Hur sparar man i en aktie?

De flesta så kallade storbanker erbjuder sina kunder att köpa aktier. Utöver de mer klassiska storbankerna finns det några mer nischade aktörer som är nätbaserade. De nischade är oftast att föredra då de kan hålla lägre courtage på sina transaktioner.

Aktieköp görs på ett speciellt handelskonto. Det finns flera olika kontotyper: ISK, kapitalförsäkring eller “aktie- och fondkonto”. Det vanligaste är att man väljer ett ISK men för en del personer kan det bli mer lönsamt att välja en kapitalförsäkring. Det finns en del andra skillnader mellan kapitalförsäkringar och ISK, och en viktigt aspekt är att ISK inte kan ha en förmånstagare utan går in ett eventuellt dödsbo, Ett aktiekonto är bästa och enda valet ifall man är bosatt utomlands.

Courtage är den avgift som banken tar för att hantera ditt aktieköp. Den varierar från bank till bank både i pris och i kostnadsmodell. De nischade nätbaserade aktörerna har i regel lägre courtage och inte sällan courtagefritt upp till ett visst belopp. Det kan helt klart löna sig att välja rätt aktör för sina investeringar.

För att hitta vilken aktie man skall köpa kan man använda till exempel använda sig av sajten Aktie.se som har en riktigt smidig sökfunktion över olika aktier man kan köpa på de svenska börserna.

En person som utför teknisk analys på aktiekurser.

Avkastning och risk

Om man väljer att köpa aktier har man gått från ett sparande till ett investerande. Och investering i aktier innebär alltid en risk. Historiskt sett har börsen som stort givet en fantastisk avkastning. Men köper man aktier är det viktigt att man väljer att inte lägga alla ägg i samma korg. Utan det är viktigt att sprida sina risker. Detta gör man genom att investera i fler än ett bolag. Gärna i stabila bolag med god omsättning och vinst i mogna marknader.

För att få avkastning på sin aktie så kan den antingen öka i värde. Detta styrs helt av hur andra värderar den aktie du just har, vad dom är villiga att betala för den. Men utöver detta har vissa aktier utdelningar. Utdelningar ges oftast i form av kontanter och det vanligaste är att det sker en eller två gånger per år.

Olika typer av aktier

Som grund har alla aktier i ett bolag samma rätt. Men ofta har aktier emitterats i olika aktietyper. Dessa benämns ofta A- och B-aktier. Skillnaden mellan dessa brukar vara att B-aktierna saknar eller har mindre röstvärde på bolagsstämman. Denna typ av aktie kallas ofta för stamaktie.

Sedan finns preferensaktier. Dessa kommer ofta till som en bolagsfinansiering och ett mellanting av aktier och obligationer. Man kan även lika dom med ett lån. Uppläggen kan se olika ut från bolag till bolag. En grund för preferensaktier är att dom har utdelningsrätt före vanliga stamaktier. Utdelningen ofta men inte alltid är fastsatt. Beroende på utformandet på preferensaktierna kan de sedan komma lösas in mot ersättning eller stämplas om till stamaktier.