Spar.nuSpartips

Bästa Räntan

Spara pengar genom bättre beslut

Att spara pengar är något som de flesta tänker på emellanåt, men kan skilja dramatiskt i på vilket sätt och hur stor utsträckning man sparar. Vi har olika preferenser helt enkelt. En del spara pengar genom att skaffa mer pengar, andra sparar pengar genom att fynda när man handlar.

På Spar.nu hämtar du kunskap och tips på hur du kan förbättra din ekonomi genom att ta bättre beslut vardagliga beslut. Hur du väljer att agera och ta beslut är avgörande för hur din privatekonomi kommer utvecklas både på kort och lång sikt. Oavsett om det gäller stora eller små beslut har alla en effekt på din ekonomi, faktum är att det oftast är de små vardagliga sakerna som påverkar mest, så det gäller att även inse vikten av ”obetydligheter” och innebörden det har på din ekonomiska utveckling. Små men konstanta inkrementella förbättringar gör underverk med tiden, likt kraften i ränta-på-ränta som får pengar att växa till förmögenheter över tid.

Vad är FIRE?

En rörelse som vuxit sig allt större i popularitet är FIRE-communityn. FIRE är akronym för engelskans Financial Independent Retire Early vilket på svenska översätts till Finansiellt Självständig Tidig Pensionering. Innebörden av att uppnå FIRE är att du har tillräckligt med intäkter från dina investeringar som täcker dina kostnader vilket gör det möjligt för dig att sluta arbeta.

Målet är att investera pengar så pass mycket att avkastningen täcker dina ugifter, du sätter alltså dina pengar i arbete istället för att du själv ska behöva arbeta för en lön. Därigenom blir du självständig och kan själv välja hur du vill använda din tid, istället för att sälja din tid mot lön.

För att så snabbt som möjligt kunna uppnå FIRE fokuserar man på sin sparkvot.

Sparkvot

Planera ekonomin och Spara PengarMed sparkvot menas hur mycket pengar du sparar varje månad i förhållande till din lön och intäkter. En låg sparkvot innebär att du inte sparar undan så mycket varje månad. En hög sparkvot betyder att du lyckas spara en stor del av dina intäkter varje månad.

Du kan påverka din sparkvot från två håll. Det självklara är att förstås öka sina intäkter vilket för de flesta innebär att tjäna en högre lön och kunna få mer pengar över efter kostnader. Men likväl kan du angripa sparkvoten från andra hållet och sänka dina kostnader och få mer kvar av din lön.

Faktum är att många är slavar under livstilsinflation och fastnar i konsumtionsfällor. I takt med att man får högre lön när man klättrar på karriärstegen så ökar man sina kostnader i samma utsträckning som intäkterna, vilket innebär att man faktiskt inte får mer pengar över även när man lyckas få en högre lön.

Människor är funtade så, man jämför sig med andra och vill hela tiden visa sig bättre. Men för många leder det till ökande konsumtionshets, man jämför sig med grannen och vill visa hur bra det går. Man slösar pengar på dyrare bilar och konsumerar mer när lönen ökar. Människor lägger all sin tid i ”råtthjulet” för att kunna se rika ut inför andra, istället för att vara rika på riktigt.

För att lyckas uppnå en hög sparkvot behöver man både sänka sina kostnader och öka intäkterna. Nyckeln i en hög och uthållig sparkvot är att konstant fokusera på att minimera sina kostnader och inte falla i konsumtionsfällor.

Det fina med att använda sig av sparkvot är att det ger alla samma förutsättningar att kunna uppnå FIRE och bli finansiellt oberoende, oavsett hur stort lönekuvertet är.

Alla har inte samma möjlighet att få en hög lön, men alla kan direkt påverka sin sparkvot genom att spendera mindre pengar. Det finns alltid något att spara in på, i olika utsträckning. Varje krona du lyckas spara undan och sätta i arbete är ett steg närmare finansiellt oberoende.

En lågavlönad städare har samma förutsättning som en högavlönad jurist att uppnå FIRE om de har samma sparkvot. En städare som lyckas spara undan exempelvis 50% av 15k i nettolön kan bli ekonomiskt oberoende samtidigt som en jurist med 40k i nettolön och 50% i sparkvot. De har olika kostnadsbaser vilket avgör hur mycket investeringar och avkastning som behövs för att täcka utgifterna varje månad.